Animasjonsbloggen - Casestudier, Forklaringsvideoer, Illustrasjoner

Case Study: Rask levering av suksessfull animert forklaringsvideo for Mattilsynets e-cert tjeneste

Utfordringen:

Norges matvaresikkerhetsmyndighet, Mattilsynet, var i ferd med å lansere en innovativ digital tjeneste - e-cert-systemet, en fullstendig elektronisk utveksling av eksport helsesertifikater. I forbindelse med behovet for å forklare dette komplekse systemet på en lettforståelig måte, søkte de en animert forklaringsvideo. Prosjektet hadde en rask gjennomføringstid; videoen var nødvendig innen begynnelsen av mai 2023 for den offisielle lanseringen av tjenesten.

Prosessen:

Vårt første skritt var å forstå Mattilsynets mål og detaljene i e-cert-systemet. Gjennom e-postkommunikasjon og en detaljert orienteringsdokument fikk vi innsikt i tjenesten, dens fordeler, og Mattilsynets forventninger til forklaringsvideoen.
Vi lærte at e-cert var en stor utvikling i Mattilsynets tjenestetilbud. Systemet automatiserte utstedelsen av helsesertifikater, reduserte manuell inndata og eliminerte behovet for fysiske besøk og papirdokumenter. Mattilsynet så det nye systemet som et tidssparende tiltak, og som et betydelig skritt mot bærekraft, ved å redusere papiravfall og karbonutslipp forbundet med tradisjonelle metoder for sertifikatlevering.
Med denne forståelsen begynte vi å brainstorme video-konseptet. Gitt den tekniske naturen til e-cert-systemet, var det avgjørende å finne en balanse mellom å gi nok informasjon for forståelse og opprettholde seerengasjement. Videoen måtte vise Mattilsynet som en innovativ, fremtidsrettet organisasjon og demonstrere brukervennligheten og fordelene med e-cert-systemet.

Løsningen:

I arbeidet innenfor den stramme tidsfristen utviklet vi et manus som forklarte e-cert-systemet på en klar, konsis og engasjerende måte. Manuset fremhevet fordelene ved den nye tjenesten over tradisjonelle metoder, med fokus på tidsbesparelse, miljøvennlighet, og brukervennlighet.
Vi gikk deretter over til animasjonsfasen. Med tanke på det internasjonale publikummet, skapte vi grafikk som var universelt forståelig. De visuelle elementene supplerte manuset, noe som skapte en engasjerende fortelling om e-cert-systemet. Videoen ble avsluttet med en oppfordring til mer internasjonalt samarbeid og viste det første e-certet utstedt til Sør-Korea.

Resultatet:

Den animerte forklaringsvideoen ble levert i tide for lanseringen av e-cert-tjenesten. Videoen hjalp Mattilsynet med å presentere deres nye tjeneste på en engasjerende og lettforståelig måte til et internasjonalt publikum. Den effektivt illustrerte fordelene med e-cert over tradisjonelle metoder, og fremhevet Mattilsynet som en fremoverlent organisasjon.
Gjennom å formidle kompliserte prosesser og konsepter på en enkel og tilgjengelig måte, lyktes videoen i å oppnå Mattilsynets mål om å øke forståelsen og aksept av den nye e-cert-tjenesten.
Mattilsynet var svært fornøyd med videoen og kommenterte: "Vi er imponert over den raske gjennomføringen av prosjektet og kvaliteten på det endelige produktet. Videoen er lett å forstå og veldig profesjonell. Den vil være et nyttig verktøy i vår lansering av e-cert-tjenesten."
Denne casestudien demonstrerer vår evne til å levere høykvalitets, skreddersydde animasjoner på stramme tidsfrister, og understreker vår forpliktelse til å forstå og oppfylle våre kunders unike behov.