En innføring i kjøps- og avtalevilkår hos Animasjonlandslaget.no
Velkommen til Animeringslandslaget.no
Det er med stor glede vi ønsker deg velkommen til Animeringslandslaget.no, drevet av ICM AS. Vårt team er klar til å sette i gang med ditt video- og animasjonsprosjekt, og vi ser frem til et fruktbart samarbeid. Med en dedikasjon til skreddersydd animasjon, står vi klare til å bringe din visjon til virkelighet og bidra til å styrke din merkevare.

Vår kjøpsavtale gir en oversikt over vilkårene for bestilling, levering og betaling av animasjonsvideoer og andre tjenester. Det dekker viktige punkter som bestillingsprosess, leveringstid, betalingsbetingelser, opphavsrett og reklamasjonsrett.

Vi anbefaler at du setter deg godt inn i avtalen for et klart og effektivt samarbeid. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller mer informasjon.
Ser frem til et produktivt samarbeid!

Kjøpsavtale for animasjonsvideoer og andre tjenester


Bindende bestilling
Kundens bestilling er bindende når bestillingen er registrert i Animasjonslagets system.
Animasjonslaget er bundet av bestillingen dersom denne ikke avviker fra tilbudet på nettsiden, i markedsføring eller på annen måte.

Bekreftelse og kontroll
Animasjonslaget sender en ordrebekreftelse når bestillingen mottas.
Kunden må kontrollere at bekreftelsen stemmer overens med bestillingen.

Leveringstid og forbehold
Leveringstid er innenfor normal arbeidstid, mandag-fredag 08-16.
Ved bestillinger sent torsdag ettermiddag, regnes leveringstid fra påfølgende mandag.
Ved ferier og helligdager regnes tiden fra første virkedag etter.
Animasjonslaget tar forbehold om lengre leveringstid ved stor pågang eller andre ekstraordinære forhold.

Informasjon på nettsiden
Animasjonslaget tilstreber korrekt informasjon, men tar forbehold om trykkfeil eller mangler som kan medføre avvik fra bestillingen.
Animasjonslaget kan da kansellere eller endre bestillingen, og kunden kan akseptere endringene eller kansellere.

Betaling
Arbeid starter ikke før betaling er registrert.
Forskudd: 50% for Gull, Diamant og Diamant Pro. 100% for Bronse og Sølv.
Leveringstider er omtrentlige estimater.
Manglende respons i 10 dager anses som godkjenning og utløser fakturering.
Sluttfaktura forfaller 14 dager etter godkjent voiceover eller fastsatt lengde.
Ved aksept må kunden dokumentere betaling før levering (kvittering eller registrert beløp).
Manglende betaling sendes til inkasso.

Angrerett og retur
Privatkunder har 14 dagers angrerett iht angrerettloven.
Bedrifter har ingen angrerett eller returrett med mindre det er skriftlig avtalt.

Reklamasjon
Privatkunder: Melding innen rimelig tid, helst skriftlig. Ingen formkrav.
Bedrifter: Ingen reklamasjonsrett med mindre skriftlig avtalt.
Kunden plikter å samarbeide for et godt resultat. Ingen gratis leveranse. Bestillingen er bindende.

Opphavsrett og endringer
Animasjonslaget beholder opphavsretten til alt materiale til betaling er gjort.
Kunden overtar rettigheter etter full betaling.
Endringer krever samtykke fra Animasjonslaget.
Kildefiler leveres ikke. Kan avtales separat.
Animasjonslaget beholder alle rettigheter til utkast og annet materiale.
Kunden kan ikke overføre rettigheter til tredjepart uten avtale.
Animasjonslaget har rett til å bruke kunden som referanse.
Animasjonslaget har rett til signatur i sluttprodukt.
Endringer i godkjente trinn krever ny avtale og betaling.

Godkjenning av manuskript
Når kunden godkjenner manuskriptet, aksepterer kunden samtidig den totale lengden på animasjonsvideoen.
Dersom videoens lengde overstiger inkludert tid i valgt pakke, aksepteres de ekstra kostnadene dette medfører.

Tvister
Tvister søkes løst i minnelighet.
Hvis ikke løses tvisten ved Oslo tingrett.
All photo and video materials belong to their owners and are used for demonstration purposes only. Please do not use them in commercial projects.